menu close menu

Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

Katechizm Kościoła Katolickiego 1601

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Narzeczeni powinni w kancelarii przedłożyć następujące dokumenty:

+ dowody osobiste,

+ aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),

+ Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),

+ Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,

+Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych (nauk przedmałżeńskich) + poradnictwo rodzinne,

+ Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”),

+ dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)


__________
20 lutego 2018 | Sakramenty