menu close menu

WIELKI CZWARTEK

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne, które będzie prowadziło całą naszą Wspólnotę Parafialną przez Wieczernik, Mękę i Śmierć do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wieczorna Eucharystia o godz. 18:00 zgromadziła dużą liczbę wiernych, którzy chcąc na nowo spojrzeć na najważniejsze tajemnicę swojej wiary, uczestniczyli w rozpoczętym Triduum Paschalnym.

Eucharystii, którą sprawowali wszyscy kapłani naszej parafii,  przewodniczył ks. Dziekan Bogdan Żygadło.  Msza Święta Wieczerzy Pańskiej podkreśla trzy tajemnice: Eucharystia, Kapłaństwo i przykazanie miłości. Te zagadnienia były tematem rozważań w czasie kazania, które wygłosił  ks. Bogdan Żygadło.

Po zakończonej homilii, w obrzędzie zwanym mandatum,  ks. Proboszcz naśladując gest Jezusa Chrystusa, pełen  miłości i szacunku, umył nogi 12 mężczyznom.

Ostatnią częścią Liturgii Wieczerzy Pańskiej  było procesyjne  przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji, po której miał miejsce obrzęd denudatio altaris, czyli obnażenie ołtarza. Ten stan nagości ołtarza będzie trwał aż do Wigilii Paschalnej.

Na zakończenie przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli księżom życzenia w dniu ustanowienie przez Chrystusa kapłaństwa, by nie ustawali w dążeniu za swoim Panem, dziękując za posługę i zapewniając o modlitwie.

                                               Barbara Ludorowska

 


__________
29 marca 2024 | Aktualności