menu close menu

Spotkanie modlitewne kobiet u Sióstr Magdalenek

Dnia 1 kwietnia 2023 r. w jeleniogórskim klasztorze Sióstr Magdalenek od Pokuty odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla kobiet. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 Adoracją Najświętszego Sakramentu. We wspólnej modlitwie adoracyjnej uczestniczki trwały w skupieniu i refleksji, słuchając rozważania różańcowego o Zwiastowaniu Najświętszej Marii Panny z racji przypadającej pierwszej soboty miesiąca. Następnie ks. Piotr Sikorski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowicach odprawił Eucharystię w intencjach uczestniczek spotkania. W wygłoszonym kazaniu ks. Piotr nawiązał do tematu zajęć warsztatowych akcentując, że rolą kobiety jest między innymi towarzyszenie tym, których Bóg stawia na ich drodze, powierza ich opiece. Za wzór postawił uczestniczkom spotkania Maryję. Po zakończonej Eucharystii odbyła się druga część spotkania. Zajęcia prowadziła Julita Mazur- Frankowska, która na co dzień zajmuje się pomocą i wsparciem uczniów i ich opiekunów w przezwyciężaniu zgłaszanych problemów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi. Współpracuje ona również z Siostrami magdalenkami od pokuty w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt im. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. W kilkugodzinnym spotkaniu uczestniczyły 22 kobiety z Jeleniej Góry i okolic. Podczas pracy warsztatowej dotyczącej ról i zadań jakie pełni kobieta uczestniczki wykonały ćwiczenie „linia życia” oraz pracowały w małych grupach. W przerwie zajęć warsztatowych panie mogły podzielić się swoim doświadczeniem życia w różnych rolach i zadaniach. Zmieniają się one w zależności od wydarzeń lub sytuacji życiowych. Niezależnie od tego jak układa się „linia życia” kobieta zawsze pozostaje ukierunkowana na relacje miłości – miłości do Boga i drugiego człowieka, bowiem „jedynie w miłości można odnaleźć pełnię człowieczeństwa”. Czas wzajemnego ubogacenia i wzmocnienia ducha wypełnił się po godz. 19.00.

Siostra Iwona CSMM


__________
2 kwietnia 2023 | Aktualności