menu close menu

Rozpoczęliśmy Adwentowe czuwanie!

W sobotni wieczór, 26 listopada rozpoczęliśmy Adwentowy czas czuwania. Adwent jest to bogaty w symbolikę, okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. 

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Modlitwę rozpoczęliśmy o godz. 20:00, w kościele św. Anny, gdzie pobłogosławiona została świeca roratnia. Następnie wyruszyliśmy procesją światła, w czasie której wierni z lampionami i świecami przeszli jeleniogórskim traktem do bazyliki, aby tam modlić się Liturgią Godzin. Po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do 22:00. Liturgii przewodniczył ks. Michał.

                                                                                     Barbara Ludorowska


__________
27 listopada 2022 | Aktualności