menu close menu

Dziękczynienie za NSZZ Solidarność

W niedzielę, 28 sierpnia w naszej bazylice dziękowaliśmy Bogu za „Solidarność”. Za jej obecność – trwającą już czterdzieści dwa lata – w naszej Ojczyźnie. Za odnowę polskiego życia, za jej etos, za podjęcie odpowiedzialnej „ pracy nad pracą”, za trud zdobywania wolności, za nieustępliwą służbę sprawiedliwości w życiu wspólnoty, w stosunkach pracy. Za trwanie przy wartościach ojczystych – pamięci historycznej, tożsamości, tradycji narodowej.
Dziś dziękowaliśmy za ludzi „Solidarności”, którzy jej służyli, w dobrym i złym. Nie upadli, nie odeszli, nie przekreślili tamtej drogi i dzisiaj nie przepraszają za „Solidarność”.
Bożemu miłosierdziu polecaliśmy zmarłych ze związkowej wspólnoty, którzy w ciągu tych minionych lat zakończyli bieg swego życia, weszli w krąg wiekuistej światłości. Wielu z nich to ofiary stanu wojennego, polegli w kopalni Wujek, w Lubinie, podczas manifestacji… Także ci, co stracili życie w okolicznościach wciąż niewyjaśnionych. Tyle imion, nazwisk…

    W uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. dziekan Bogdan Żygadło udział wzięli przedstawiciele parlamentu z panem senatorem Krzysztofem Mrozem na czele, radni Miasta Jeleniej Góry, władze powiatu, a przede wszystkim członkowie NSZZ Solidarność Ziemi Jeleniogórskiej, z przewodniczącym panem Franciszkiem Kopciem. Licznie przybyli również związkowcy, którzy ją tworzyli i ci, którzy kontynuują idee związkowe współcześnie.

To była wspólnota polskich serc, sumień, pragnień, myśli, szlachetnych porywów. Wyrosła z poczucia krzywdy, jaką komunistyczny system czynił wolności i godności pracy ludzkiej. Z pragnienia sprawiedliwości, odnowy moralnej, społecznej, gospodarczej Ojczyzny. Z ducha Polski nieujarzmionej, która nie zapomniała co to niepodległość i wolność. Tak określił NSZZ Solidarność ks. dziekan Bogdan Żygadło, który wygłosił podczas mszy św. homilię. Zwracając się do uczestników Eucharystii mówił: „Wielu z was, dziś tu obecnych, współtworzyło wspólnotę „Solidarności”, szło wraz z nią drogami jej służby i walki, idzie dalej. Wspólnotę etosu, myślenia, działania. Porwał was wtedy, przed czterdziestu dwu laty, pamiętny wicher wolności i nadziei. To wasza konsekwencja, determinacja na obranej drodze, to wasza wierność ideałom „Solidarności” odmieniła bieg dziejów naszej ojczyzny, więcej: przekreśliła pojałtański porządek Europy. Przyszło wam zwieńczyć długą, trwającą pół wieku, drogę przez morze czerwone politycznego zniewolenia i ideologicznej agresji. Doszliście do jego brzegu. Polska powstała by żyć – w dużej mierze dzięki wam, ludzie „Solidarności”. Wolna i niepodległa”. W drugiej części podkreślił, że postulaty związkowców „Solidarności” są wciąż niezamkniętą kartą, których nie sposób zapomnieć . Trzeba podejmować je w aktualnej sytuacji, w której żyjemy, zwłaszcza teraz, kiedy dostrzega się narastający kryzys rodziny. A rodzina to przecież podstawa bytu Narodu i jego przyszłości. Ojczyzna to rodzina rodzin. Rodzina to przestrzeń, która kształtuje, wychowuje, przekazuje, tworzy wspólnotę miłości i odpowiedzialności.

Na zakończenie powiedział „Waszym zadaniem na dziś jest nieść dalej ideały roku 1980: budować silną, bezpieczną, sprawiedliwą, wolną Polskę. Pamiętać o zasługach poprzedników, szanować godność bliźnich i tak kształtować stosunki społeczne, by każdy miał udział w pomyślności naszej Ojczyzny, bo nie skończył się czas budowania wolności. Trzeba zapytać się czy ojczyzna stała się domem sprawiedliwości? Czy mówimy językiem zgody?

Czy skończył się czas, kiedy nie trzeba ujmować się za krzywdą człowieka prostego? Nie skończyła się misja Solidarności w chwili odzyskania wolności. Bo nie ma wolności bez sprawiedliwości, tak jak nie ma sprawiedliwości bez wolności. Nie ma też wolności i sprawiedliwości bez solidarności”.

Po zakończonej Mszy św. zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową. Tam też przemówienia okolicznościowe wygłosili między innymi: pan Franciszek Kopeć- przewodniczący NSZZ Solidarność Ziemi Jeleniogórskiej, i pan senator Krzysztof Mróz, a ks. proboszcz podziękował wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach.

                                                                                   Barbara Ludorowska


__________
29 sierpnia 2022 | Aktualności