menu close menu

Wystawa fotograficzna

W środę, 1 czerwca została otwarta wystawa poświęcona rzeźbionym gotyckim wspornikom, podtrzymującym sklepienia w prezbiterium i nawie naszej bazyliki. Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, a inicjatorem i twórcą, który opracował materiały jest historyk sztuki pan Kazimierz Śliwa.

Jest to wystawa zdjęć zrobionych podczas malowania kościoła z bliskiej odległości.

 

We wnętrzu naszego kościoła znajduje się łącznie dwadzieścia wsporników w nawie i prezbiterium. W nawie głównej świątyni znajduje się łącznie 8 wsporników, po 4 po obu stronach nawy, a w prezbiterium można podziwiać 12 rzeźbionych konsol, symetrycznie po 6 na obu ścianach. Dwa kolejne są zasłonięte ołtarzem głównym i niewidoczna z wnętrza kościoła.

W nawach bocznych świątyni znajdują się dwa kolejne wsporniki . Jeden zlokalizowany jest w nawie południowej w jej zachodnim prześle w narożniku północno-zachodnim. Drugi wspornik zamontowano w nawie północnej w prześle wschodnim, w narożniku południowo-wschodnim. Oba umieszczone są na znacznie niższej wysokości niż w nawie głównej czy prezbiterium, przez co są znacznie lepiej widoczne dla patrzącego.

Wyrzeźbione w piaskowcu wsporniki pochodzą z XV/XVI wieku i składają się na nie groteskowe i diaboliczne maski, o ekspresyjnie opracowanych formach rzeźbiarskich, mające chronić wnętrze świątyni przed wtargnięciem złych mocy.

 

Poniżej zamieszczamy link do opracowania autora wystawy ( na dole artykułu jest możliwość zapoznania się z kilkustronicowym opracowaniem tematu)

 

http://www.muzeumkarkonoskie.pl/gotyckie-wsporniki-rzezbiarskie-w-kosciele-parafialnym-p-w-sw-erazma-i-pankracego-w-jeleniej gorze/?fbclid=IwAR0Ajh_R7j0qvWkPq0XnB5Wi2MHMusKbEUZWHTGmT_GeOFEQSeNqlhAZ5kw

 

                                                                                                          Barbara Ludorowska

Zdjęcia Magdalena Kępińska

 


__________
3 czerwca 2022 | Aktualności