menu close menu

WIELKA SOBOTA

W bazylice od godz. 10 .00 do 14:00 tłumnie gromadziły się całe rodziny, aby pobłogosławione zostały pokarmy na stół wielkanocny.  Podczas krótkiego słowa skierowanego do wiernych kapłani ukazywali sens obchodów Wielkanocy, zwracali uwagę na Chrystusa, który dokonuje przemiany ludzkiego życia. Na zakończenie księża zapraszali wszystkich na Wigilię Paschalną, by Święta Wielkiej Nocy, były rzeczywistym wejściem w rozumienie i przyjęcie swoim sercem ogromu daru jakim jest Zmartwychwstanie Chrystusa, które zapowiada zmartwychwstanie każdego człowieka.  Po błogosławieństwie odbyła się adoracji w ciszy przy Bożym Grobie.

Liturgią Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa. Uroczyste obrzędy rozpoczęły się od obrzędu poświęcenia ognia przed kościołem .  Tam został poświęcony nowy paschał . Następnie kapłani i asysta liturgiczna przeszli w uroczystej procesji przez wyciemnioną bazylikę, trzymając zapalone od paschału świece. Kiedy zapalono światła, zabrzmiał hymn pochwalny na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego – Exultet odśpiewany przez ks. Michała.  Wierni trzymali zapalone świece na znak, iż przyjmują światło zbawienia, przyniesione przez Chrystusa.
Następnie rozpoczęła się rozbudowana Liturgia Słowa Bożego. Radość ze Zmartwychwstania Pańskiego obwieścił śpiew „Chwała na wysokości Bogu”, któremu towarzyszyło bicie dzwonów i gra organów, milczących od Wielkiego Czwartku. Po ogłoszeniu radosnego Alleluja,  zabrzmiały słowa Ewangelii obwieszczające Zmartwychwstanie Jezusa.

Po homilii miało miejsce poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Uroczysta Eucharystia zakończona została procesją rezurekcyjną, a po niej  odśpiewaliśmy uroczyste TE DEUM, po którym Ks. Proboszcz złożył wszystkim Parafianom świąteczne życzenia.
Liturgię uświetnił śpiew chóru, pod dyrekcją pana Bernarda Stankiewicza.

Barbara Ludorowska


__________
20 kwietnia 2022 | Aktualności