menu close menu

W Nowy Rok ze św. Janem Pawłem II

„Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok naszego życia. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie odebraliśmy z Twojej łaskawej ojcowskiej ręki. Stajemy przed Tobą w gronie naszej Wspólnoty św. Jana Pawła II na  progu nowego roku, aby wspólnie modlić się do Ciebie.  Ten nowy rok jest jeszcze dla nas zagadką i tajemnicą. Ale choć nie wiemy, co nas w nim spotka, to patrzymy z ufnością w przyszłość, bo wierzymy, że Ty jesteś z nami, a z Tobą nic złego nie może nam się stać”.

Modlitwa i rozważanie papieskiej nauki to podstawa spotkań Grupy św. Jana Pawła II, która spotyka się regularnie od roku 2005, podejmując coraz to nowe tematy, najczęściej związane z wydarzeniami liturgicznymi, społecznymi, historycznymi i okolicznościowymi. A wszystko to odnosząc do, nadal aktualnej, nauki Jana Pawła II. Nauka ta  dla wielu Polaków, zwłaszcza dla Pokolenia Jana Pawła II, pozostaje nadal nieodrobioną katechezą.

Patris corde – ojcowskim sercem! To tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa.  Kim był ten, o którym Ewangelie tak niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność? Tego wszystkiego „uczył nas” św. Jan Paweł II słowami swoich przemówień w Kaliszu,

W styczniowy  wieczór wraz z Janem Pawłem II próbowaliśmy  spojrzeć na wydarzenie betlejemskiego żłóbka oczami św. Józefa. Nieprzypadkowo. Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Postać  św. Józefa staje nam przed oczami w szczególnym czasie, tak bardzo naznaczonym  skutkami pandemii. Ojciec Święty przywołując doświadczenia ostatnich miesięcy podkreśla, że wszyscy mogą w św. Józefie znaleźć orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach. Ten wielki święty przypomina, że „ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii” mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.

Tym razem nie było tradycyjnego Opłatka naszej Wspólnoty, ale podtrzymując Tradycję minionych lat, wspólnie kolędowaliśmy przy żłóbku.

Zapraszamy na kolejne modlitewne czuwanie 2-go lutego !

                                                           Barbara Ludorowska


__________
6 stycznia 2021 | Aktualności