menu close menu

Spotkanie Opłatkowe Rodziny Parafialnej

W Uroczystość Świętej Rodziny  na wspólnym Opłatku spotkali  się przedstawiciele różnych grup duszpasterskich, działających przy naszej Parafii. Nad całością czuwał i  spotkaniu przewodniczył Ks. Proboszcz. Uroczystość rozpoczęła  się wspólną modlitwą,  w czasie której  Ks. Proboszcz odczytał fragment Ewangelii. Wspominał również  tych wszystkich, którzy jeszcze rok temu byli wśród nas, a po których zostało puste miejsce przy stole i wspomnienia. Witając zebranych ksiądz Proboszcz podziękował za przybycie, za całą działalność w naszej wspólnocie, zwłaszcza za nieustanną modlitwę we wszystkich intencjach naszej parafii. Podkreślił, że takie zaangażowanie jest przejawem gorącej wiary.

Z zaproszenia skorzystało kilkadziesiąt  osób. Wspólne kolędowanie prowadził ks. Proboszcz, a oprawę muzyczną zapewnił nowy pan organista Tadeusz Kozak i  p. Edward Sienniak, akompaniujący na keyboardzie.   Podczas spotkania i wspólnego śpiewu kolęd panowała niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera.

                                                                                              Barbara Ludorowska


__________
29 grudnia 2019 | Aktualności