menu close menu

Rekolekcje Adwentowe

W III Niedzielę Adwentu, zwaną Niedzielą Radości – Gaudete rozpoczęły się rekolekcje adwentowe w naszej Wspólnocie. W tym roku prowadzi je ks. Marcin Uryga- dyrektor Domu Księży Emerytów w Legnicy. Na początku podziękował ks. Proboszczowi za zaproszenie i stwierdził, że dla niego jest to jakby powrót do domu, ponieważ w naszej Wspólnocie rozpoczynał ks. Marcin kapłańską posługę, po święceniach prezbiteratu w roku 2005. Przekazał również pozdrowienia od ks. prałata Franciszka Krosmana, poprzedniego księdza proboszcza naszej Parafii.

Założeniem tych rekolekcji jest wejście na nowo w relację z Bogiem. Ważne jest jednak, aby to nie było tylko stwierdzenie, ale działanie. Z jednej strony jest to wysiłek rekolekcjonisty, który robi wszystko , aby pobudzić serca do tego , by słuchający zaczęli inaczej spoglądać na swoją codzienność, a z drugiej strony jest to działanie związane ze słuchaczami, byśmy i my podjęli działanie patrząc na swoje życie tak samo, a jednak inaczej, z Bożej perspektywy.

Adwent to czas przygotowujący nas na spotkanie z Panem i istotne jest to, by być gotowym na to, że Pan przyjdzie. A Pan jest blisko! O tym mówiły czytania z dzisiejszej niedzieli. Dlatego podejmujemy trud, by coś zmienić w swoim życiu. Nie jest to łatwe zwłaszcza, gdy nie chcemy widzieć, co powinniśmy zmienić, a słuchać innych nie chcemy, wierząc że jedynie my mamy rację. Dlatego w czasie rekolekcji, rolą rekolekcjonisty jest powiedzenie nam, co można zrobić, by na nowo przylgnąć do Boga, by Jego ślady w naszym życiu były dla nas i dla innych bardziej czytelne, by czas jaki nam pozostał do spotkania z Bogiem, dobrze wykorzystać. Człowiek często sam nie wie, że może uczynić swoje życie piękniejszym, że może być szczęśliwszy. A takim uczynić swoje życie może zwłaszcza wtedy, gdy otworzy się na Boga i drugiego człowieka w geście miłości ofiarnej; miłości wymagającej. To jest miłość, która domaga się od nas konkretnego działania i wymagania od siebie. Kiedyś ks. Henri Cffarel, założyciel Equipes Notre Dame powiedział „Bądźcie wymagający, a nigdy się nie zawiedziecie”. Miłość zaś ofiarna i „ całe życie człowieka
polega na służbie. Wolny wybór dotyczy tylko pana, któremu się służy”, jak mówiła Zofia Kossak – Szczucka. Dzięki tym rekolekcjom powinniśmy się opowiedzieć, komu chcemy służyć: sobie, innym czy Bogu. Gdy to uświadomimy sobie, to zmieni się charakter służby, która w relacji z Bogiem jest cierpliwa i wytrwała.
Oprawę liturgiczną uroczystej sumy parafialnej przygotowali, tak jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca, ministranci – seniorzy, którym na zakończenie Eucharystii podziękował ks. Proboszcz.

Barbara Ludorowska


__________
15 grudnia 2019 | Aktualności