menu close menu

Tryptyk rzymski

W niedzielę, 17 listopada w ramach III Światowego Dnia Ubogich, który obchodziliśmy pod hasłem „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”, w naszej bazylice odprawiona została Eucharystia w intencji Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Po liturgii zebrani mieli okazję obejrzeć spektakl „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II w wykonaniu aktora scen polskich Mirosława Samsela. Aktor bardzo emocjonalnie, ale jednocześnie w wielkim wewnętrznym skupieniu interpretował tekst Jana Pawła II. Wydobył całą duchowość i przesłanie „Tryptyku Rzymskiego”, a dopełnieniem był delikatny, cichy podkład muzyczny. W roli syna Abrahama – Izaaka wystąpił Mateusz Gleń.

Poemat Jana Pawła II składający się z trzech części: Strumień, Medytacje nad „Księgą Rodzaju” na progu Kaplicy Sykstyńskiej, Wzgórze w Krainie Moria. Pierwsza część koncentruje wokół refleksji nad źródłem istnienia rzeczywistości nadprzyrodzonej, wywołanej obcowaniem autora z górską przyrodą, w tym obserwacją lasu i górskiego potoku. Niezgłębiona potęga przyrody objawia obserwatorowi wszechmoc Boga, stając się swoistą epifanią Króla Stworzenia. Tajemnica zawarta w przyrodzie jednocześnie skłania nas do poszukiwań metafizycznych i moralnych. W drugiej części poematu motyw zadziwienia nad pięknem przeniesiony zostaje do Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, której ściany wypełnione są freskami Michała Anioła o stworzeniu świata i Sądzie Ostatecznym. Kaplica to również miejsce papieskich konklawe, w tym dwóch w 1978 roku, w których brał udział Karol Wojtyła. Dla twórcy utworu miejsce to staje się pełnym misterium theatrum, w którym wybrzmiewają najważniejsze pytania o charakterze eschatologicznym i apokaliptycznym, miejscem,
w którym odbywać się będą zarówno kolejne elekcje ziemskiej głowy Kościoła katolickiego, jak i przestrzenią presakramentu prowadzącego nas do poznania Boga. Trzecia część tryptyku przypomina dzieje Abrahama, który za Bożym natchnieniem wyruszył z ziemi Ur ku krainie Moria. Zgodnie z biblijnym kluczem papież dostrzegł w postaci Patriarchy zapowiedź Męki Chrystusa, która odkupiła ludzkość i nadała cały sens wszystkim poszukiwaniom duchowym człowieka./ https://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Tryptyk_rzymski/

                                                                                                              Oprac. Barbara Ludorowska


__________
19 listopada 2019 | Aktualności