menu close menu

Stanęliśmy pod Krzyżem Jezusa!

W święto Podwyższenia Krzyża – 14 września w wielu tysiącach miejsc rozsianych po całej naszej Ojczyźnie gromadzili się Polacy, by w cieniu Krzyży, wzniesionych jako wyraz wiary i miłości do Boga, w swoich parafiach dziękować za ten znak zbawienia i przepraszać za wszystkie akty jego profanacji, jakie w ostatnich miesiącach miały miejsce na naszej polskiej ziemi. W ten wieczór modlitwy pod Jezusowym Krzyżem stanęli także wierni z naszej Parafii, by przez słuchanie Słowa Bożego i moc modlitwy umocnić swoją wierność Bogu i raz jeszcze ponowić jubileuszowy akt uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Czas tej modlitwy był czasem szczególnym i obejmował: sakrament spowiedzi, adorację Najświętszego Sakramentu, uroczystą Eucharystię w intencji Ojczyzny, adorację krzyża i misterium Męki Pańskiej, przygotowane przez młodzież.

Centralną częścią tego wyjątkowego wieczoru stanowiła Msza św, której przewodniczył ks. biskup Kazimierz Wielikosielec – biskup pomocniczy diecezji pińskiej na Białorusi, który wygłosił również homilię. Przybliżył wiernym sytuację Kościoła w swoim kraju, prosząc o pomoc duchową i materialną. Podkreślił w niej, że wraz z niepodległością przyszła również wolność wyznawania wiary. Jednak odradzanie duchowe to proces długi i wymagający cierpliwości. Wolność religijna i niepodległość Białorusi to wynik cierpienia i modlitwy poprzednich pokoleń. W dalszej części opowiedział o likwidacji katolicyzmu na Wschodzie w okresie władzy bolszewików, zamykaniu w więzieniach i mordowaniu kapłanów, burzeniu kościołów, tragicznym bilansie rządów komunistycznych i trwających do dziś następstwach polityki programowego ateizmu, skutkujących plagą demoralizacji. Biskup zwrócił także uwagę na szczególną rolę polskiego Kościoła w ponownej ewangelizacji Europy – Polska, położona między ateistycznym Wschodem, a materialistycznym Zachodem ma szczególną rolę do spełnienia, wysyłając misjonarzy na wschód kontynentu. Po Mszy św. biskup zbierał pieniądze na odbudowę kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Homlu.

Po zakończonej Eucharystii mieliśmy okazję stanąć osobiście pod krzyżem, przytulić się z modlitwą do niego. Ostatnim punktem wieczoru modlitewnego było Misterium Męki Pańskiej, które przygotowała młodzież pod opieką ks. Przemysława Milewskiego i s. Elżbiety. Oprawę muzyczną podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i adoracji Krzyża przygotowała s. Magdalena Bartkiewicz i schola młodzieżowa naszej parafii.

Barbara Ludorowska


__________
15 września 2019 | Aktualności